Moduł Handel systemu enova365 wspiera prowadzenie działalności sprzedażowej przedsiębiorstw o różnych profilach. Podstawowe funkcje umożliwiają tworzenie dokumentów, zarządzanie towarami i cenami, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Moduł jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT. W standardzie dostępne są też podstawowe raporty. Zaawansowane raportowanie umożliwia moduł enova365 Analizy Wielowymiarowe.

Sprzedaż

Program służy do wystawiania m.in.: faktur (netto albo brutto), paragonów, faktur korygujących (ilościowo-wartościowych), faktur proforma oraz zaliczkowych. Dokumenty mogą być rejestrowane w dowolnych walutach. Transakcje WDT wspiera elektroniczna obsługa deklaracji Intrastat. System zapewnia kontrolę limitu kredytowego kontrahenta i umożliwia blokowanie sprzedaży w przypadku jego przekroczenia. Liczba kas i rachunków jest nieograniczona.
System pozwala na rozszerzenie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach itp. poprzez rozbudowany mechanizm definiowania cech. Cechy służą również do grupowania towarów i kontrahentów umożliwiając wielopoziomowe, niezależne od siebie podziały. Mechanizm pozwala na dostosowanie systemu do potrzeb branżowych.

Zakup

Standardowo moduł pozwala wystawiać: faktury zakupu, faktury korygujące (ilościowo-wartościowe),
faktury zaliczkowe, zamówienia, oferty. Transakcje WNT uzupełniają dokumenty wewnętrzne oraz elektroniczne
deklaracje Intrastat dla przywozu.

Zamówienia i oferty, zarządzanie dostawami

Moduł Handel umożliwia wystawianie zamówień, ofert i zapytań ofertowych. Zamówienia od odbiorców mogą rezerwować towar. Dostępne są funkcje przygotowania zamówień do dostawców na podstawie: stanu towaru, ilości minimalnej, ilości zamówionej, ilości sprzedanej w wybranym okresie itp. Moduł może wspierać zarządzanie łańcuchem dostaw. Odpowiednia konfiguracja pozwala na powiązanie zamówień odbiorców z zamówieniami do dostawców, w taki sposób, by dostarczony towar o określonych właściwościach był przeznaczony dla zamawiającego odbiorcy.

Magazyn

Program umożliwia wystawianie dokumentów: wydań i przyjęć, przesunięć międzymagazynowych oraz korekt tych dokumentów. Dokumenty wydań i przyjęć można wystawiać ręcznie i przekształcać do faktur lub mogą powstawać automatycznie podczas wystawiania dokumentów handlowych. System prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynu według wybranej metody rozliczania (domyślnie FIFO, ale możliwe jest też rejestrowanie obrotów np. wg właściwości takiej jak data przydatności). W standardzie obsługiwane są procesy inwentaryzacji i kompletacji (w razie większych potrzeb do dyspozycji jest moduł enova365 Produkcja). System może obsługiwac wiele magazynów.

Towary, usługi, produkty, receptury

Kartoteki występują w czterech rodzajach: towar (tworzy obroty magazynowe), usługa, produkt (towar z określonymi składnikami kompletacji) oraz receptura (procedura kompletacji lub dekompletacji). Karta, oprócz danych podstawowych (nazwa, kod, jednostka), zawiera również listę kodów kreskowych, jednostek alternatywnych z przelicznikami, zamienników oraz opakowań. Z poziomu karty jest dostęp do pozycji wszystkich dokumentów dotyczących tego towaru, zasobów w rozbiciu na poszczególne partie, listy obrotów z podsumowaniem stanu po operacjach.

Kontrahenci, urzędy i banki

Karta kontrahenta zawiera: podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty użytkownik może przeglądać listy dokumentów związanych z kontrahentem, prowadzić rozrachunki, analizować bieżący bilans zobowiązań i należności, określić stosowaną w transakcjach cenę lub cennik indywidualny.

Komunikacja z drukarkami kodów kreskowych Zebra

pozwala drukować etykiety (naklejki) na taśmach samoprzylepnych.

EDI

obsługa komunikatów EDI – umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy podmiotami posługującymi się różnymi systemami informatycznymi.
EDI (Electronic Data Interchange) to system elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy firmami lub instytucjami. Dokument w postaci pliku o ustandaryzowanej strukturze jest generowany przez jedną firmę, importowany przez drugą. Obie firmy mogą się przy tym posługiwać zupełnie różnymi systemami informatycznymi. Systemy muszą jedynie posiadać funkcjonalność obsługi komunikatów EDI.

enova365 Pulpit Kontrahenta

Platforma internetowa Pulpit Kontrahenta to klasyczne rozwiązanie typu B2B kierowane do firm będących kontrahentami (odbiorcy/dostawcy) dla użytkowników systemu enova365.

Funkcjonalność:

– samodzielne wystawianie wybranych dokumentów przez kontrahenta np. zapytania ofertowe, zamówienia od odbiorcy (również w relacji do zapytań ofertowych) , oferty od dostawcy;
– udostępnienie kontrahentowi informacji o jego należnościach i zobowiązaniach;
– możliwość przeglądania przez kontrahenta listy towarowej ogólnej lub w podziale na grupy asortymentowe;
– możliwość wyświetlana zdjęć towarów;
– możliwość przeglądania i odbieranie faktur sprzedaży (formaty PDF, EDI);
– podgląd kontrahenta na indywidualne warunki handlowe;
– informacja o zadaniach CRM kontrahenta;
– możliwość zarządzania zakresem udostępnianych kontrahentowi informacji poprzez rozbudowany mechanizm nadawania uprawnień;
– możliwość połączenia z modułem Workflow w celu np. zdefiniowania powiadomień dla operatora enova365 o wystawionych dokumentach.

Korzyści:

– zwiększenie konkurencyjności poprzez umożliwienie kontrahentowi (odbiorcy/dostawcy) samodzielnego wystawiania określonych typów dokumentów;
– uproszczenie i automatyzacja procesów obiegu dokumentów w module Handel;
– uzyskanie nowego kanału komunikacji z kontrahentem;
– proces obiegu dokumentów i informacji pomiędzy kontrahentem a użytkownikiem enova365 utrzymywany jest od początku do końca w jednej bazie danych (brak konieczności wysyłania maili, faxów, wykonywania telefonów);
– podniesienie jakości obsługi kontrahenta;
– utrzymanie wizerunku nowoczesnej firmy korzystającej z rozwiązań pro klienckich.

Zobacz jak enova365 wspiera procesy handlowe w Twojej firmie!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Więcej informacji