moduł Kadry Płace enova365 skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Aplikacja spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe.

Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik (bez potrzeby dodatkowej konfiguracji) i dowolnymi czytnikami – rejestratorami czasu pracy (RCP). Gwarantuje również pełną kompatybilność z programami pakietu MS Office (Word, Excel). Integracja ta dotyczy zarówno standardowych wydruków (umowa o pracę, świadectwo pracy, wypowiedzenie), jak i zestawień przygotowanych bezpośrednio przez użytkownika. Wbudowany język raportów pozwala na tworzenie zaawansowanych wydruków.

Kadry

Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy. Rozbudowana ewidencja osobowa w ramach modułu Kadry pozwala na zapisanie takich informacji jak: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, akord i prowizja, zawarte umowy cywilno-prawne), indywidualne ustawienia obowiązkowych i dowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, dane podatkowe (progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa). Program umożliwia usuwanie błędnych rekordów, ale mechanizm „zapisów historycznych” daje możliwość zapamiętania istotnych modyfikacji – w systemie pozostanie informacja o wcześniejszej zawartości pola oraz dacie aktualizacji zapisu.

Kalendarze

Ergonomiczne kalendarze pozwalają na: definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowywanie odstępstw od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności), bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP).

Deklaracje

W tym module zebrano wszelkie deklaracje: podatkowe: PIT-4R, 11,8AR, IFT-1, IFT-1R,  ZUS: zgłoszeniowe ubezpieczonych: ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA i rozliczeniowe: DRA, RCA, RZA, RSA. Można je wyeksportować do Programu Płatnik.

Aplikacja oblicza również dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych, przygotowuje deklaracje Wn-d i eksportuje je do programu Sod Offline.

Wbudowane raporty ułatwiają sporządzanie deklaracji Z-03, DG-1, Z-06 dla GUS.

Płace

Moduł Płace służy nie tylko do rozliczania etatów i zleceń, lecz także pozwala na udzielenie długoterminowych pożyczek czy zaliczek opodatkowanych i nieopodaktowanych akonto wypłaty. W ramach standardowych funkcji możliwe jest m.in. ustalenie czasu pracy, zsumowanie elementów wynagrodzenia czy pomniejszanie wybranego składnika płacowego. Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu składników wynagrodzenia, które mogą zależeć m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu. Możliwe są także rozliczenia wielowalutowe.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

System enova365 zawiera moduł ZZL, który ułatwia zarządzanie personelem zarówno w średniej wielkości firmie, jak i w dużej korporacji.

Od strony funkcjonalnej pozwala: usprawnić proces ocen pracowniczych (kwartalnych, półrocznych i rocznych), ewidencjonować kursy i szkolenia pracownicze, planować i przeprowadzać cały proces rekrutacyjny, od pozyskania CV kandydata, aż po jego zatrudnienie.

ZZL usprawnia również analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy.

Pracownicy Eksportowi

rozliczenie wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą.
Wspomaga prowadzenie rozliczeń pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą, tj. pracujących poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania. Składki ZUS za okres oddelegowania podlegają innym zasadom niż w przypadku pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce.

Pulpit kierownika i pracownika

elektroniczny dostęp pracowników do własnych danych kadrowo-płacowych.

Funkcjonalność:

Podstawową funkcjonalnością platformy jest obieg elektronicznych wniosków pracowniczych. Pracownik z poziomu aplikacji może:

 • sprawdzać dostępny limit urlopowy,
 • składać wnioski urlopowe, które przekazywane są w obiegu dokumentów do kierownika,
 • przeglądać dane dotyczące czasu pracy i nadgodzin,
 • sprawdzić datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • przeglądać kwoty wynagrodzeń,
 • drukować różnego rodzaju raporty kadrowe, paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.

Benefity:

 • przyspieszenie przepływu informacji w firmie,
 • lepsza organizacja pracy,
 • automatyzacja zarządzania sprawami administracyjnymi,
 • poprawa efektywności operacyjnej,
 • prostsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zobacz ulotkę enova365 samoobsługa pracownicza:

ulotka_wkladka_dla_pracownikow_min

Zobacz film jak enova365 wspiera HR w Twojej firmie!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Więcej informacji