Wykonując obowiązek informacyjny nałożony przepisami Rozporządzenia PE i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, pragniemy Państwu przekazać kilka istotnych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych (danych służbowych), jakie mogą być ujawniane w trakcie naszej współpracy biznesowej.

• Administratorem danych osobowych jest Resolution Sp. z o.o. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail : odo@resolution.pl,
• Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, jakim jest konieczność zapewnienia bieżących kontaktów, współpracy i ciągłości działania między Administratorem a jego kontrahentami.
• Dane służbowe mogą być ujawniane odbiorcom świadczącym dla Administratora obsługę informatyczną, obsługę księgową, podwykonawcom i innym podmiotom w zakresie wymaganym dla zapewnienia prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa Administratora.
• Dane służbowe będą na bieżąco aktualizowane i przechowywane do czasu otrzymania informacji o zmianie danych osoby wyznaczonej do kontaktu.
• Przysługuje Państwu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania w warunkach art. 18 RODO. Żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do podtrzymywania relacji biznesowych. Brak podania danych osobowych uniemożliwi kontakt w bieżących sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych.
• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.
• Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Więcej informacji